Waarom samenwerken via een cluster? 

De bouw is de grootste sector in Noordoost Fryslân en is daarmee erg belangrijk voor het bruto regionaal product én de werkgelegenheid in de regio. De bouw heeft te maken met goed gevulde ordeportefeuilles, tegelijkertijd staat de bouw voor een aantal nieuwe uitdagingen. Er is voorlopig een blijvend tekort aan goed personeel en jeugd kiest niet automatisch voor een technische opleiding. Daarnaast moeten bouwbedrijven blijven inspringen op nieuwe ... ontwikkelingen in de bouw, zoals industrieel bouwen, robotica en domotica. Dit om als sector in Noordoost Fryslân ook in de toekomst bij de tijd te zijn en een gevulde orderportefeuille te houden.  

Innovatiecluster Bouw gaat daarom de samenwerking tussen bouwbedrijven bevorderen. De markt is momenteel erg dynamisch. Ontwikkelingen op de markt zijn via het Innovatiecluster Bouw goed te volgen voor leden. Daarnaast kunnen bedrijven participeren in projecten die voor hun meerwaarde biedt. 

Lees verder