Nieuws

Om te kunnen voldoen aan de toekomstige (duurzame) woningbouwopgave (nul op de meter) en om faalkosten terug te brengen, is de Proeftuin Industrieel Bouwen opgezet, welke onder de naam Bouwcampus Noord Nederland werkt. Benieuwd naar de activiteiten van de Bouwcampus en welke partijen hierbij samenwerken? Bekijk de video!

In de laatste editie van het magazine Ondernemend Noordoost Fryslân vertelt Ingrid van Huizen over het Innovatiecluster Bouw en de Bouwcampus Noord Nederland. Als kennismakelaar van de Bouw- en Installatietechniek verbindt zij ondernemers, onderwijs en overheid, met als doel ondernemers voorbereiden op de toekomstige ontwikkelingen.

De ROC'S en Vluchtelingenwerk slagen er met hun initiatieven niet altijd in om de Nederlandse taal bij migranten op voldoende niveau te brengen en statushouders naar kwalificaties en zelfstandigheid te leiden. Daarom is er met 'Werken zonder grenzen' een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarmee migranten binnen een overzichtelijk termijn naar opleiding of het juiste werk geleid worden.

De meeste bedrijven kennen de duurzame ontwikkelingsdoelen en zien deze ook als een strategische kans. Toch slagen nog veel bedrijven er niet in om de doelen in hun bedrijfsvoering te integreren. Ook blijkt het communiceren van de businesscase moeilijk.

Het College van B&W Schiermonnikoog heeft op 1 juli 2018 een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW).

Het gaat goed met de economie en daardoor ook met bedrijven. Het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland is vorig jaar verder gestegen. In de bouw nam het aantal snelle groeiers het meeste toe.

8 augustus 2018

Alle nieuwbouw moet vanaf 2020 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Voor overheidsgebouwen ligt de deadline nog een jaar eerder. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. Wat houden die BENG-eisen in?

7 augustus 2018

Nooit eerder bestelden particulieren en bedrijven zoveel zonnepanelen als in de eerste helft van dit jaar. 2018 wordt daarmee recordjaar voor de leveranciers en handelaren in zonnepanelen handelen.

6 augustus 2018

De digitalisering die we in ons dagelijkse leven heel normaal vinden (denk aan smartphones) zet door in de bouw en biedt geweldige mogelijkheden. Door eerst te “bouwen” in een digitale realiteit (digital twin) worden veel kostbare fouten al in de ontwerpfase voorkomen.

Afgelopen dinsdag, 2 augustus jl. heeft Koninklijke Damstra Installatietechniek als lid van het Innovatiecluster Bouw, maar liefst 606 zonnepanelen gemonteerd bij Wingerd Damwoude. De zonnepanelen zijn goed voor een totaalopbrengst van 150.000 kWh op jaarbasis.

Nederlandse architecten hebben een heilig geloof in innovatieve technieken. Augmented Reality, Virtual Reality en het 3D-printen van bouwcomponenten gaan het de komende vijf jaar helemaal maken, zeggen ze in het BNA Verdiepingsonderzoek Q1 2018.

Vooral door het zonnige weer is er in juli veel meer energie opgewekt uit zonnepanelen dan in dezelfde maand vorig jaar.


Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER), die zich baseert op gegevens van Energieopwek.nl, werd er in de zomermaand 75 procent meer zonnestroom opgewekt in vergelijking met juli 2017.

1 2 ... 7