Nieuws

Ben jij een echte verbinder die het verschil maakt in de regio?

De bouwsector digitaliseert en informatiseert in een hoog tempo. Werken met BIM (Building Modeling Information) speelt hierbij een grote rol.

Een keten van opdrachtgevers en aannemers: wat moet je als zzp’er of mkb’er geregeld hebben?

Vrijdag 23 maart leverde VDM Woningen vier halfvrijstaande woningen op in Hurdegaryp. De leerlingen maakten kennis met het bouwproces van een nieuwbouwwoning.

Wil jij als ondernemer invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het techniekonderwijs in de regio?

Op 11 maart overhandigde wethouder Jelle Boerema de EFRO-subsidiebeschikking aan Tom de Boer, voorzitter van de Bouwcampus Noord Nederland. Dé plek waar bouwbedrijven en installateurs elkaar ontmoeten om samen te werken aan innovaties voor industrialisatie van de bouw!

Om te kunnen voldoen aan de toekomstige (duurzame) woningbouwopgave (nul op de meter) en om faalkosten terug te brengen, is de Proeftuin Industrieel Bouwen opgezet, welke onder de naam Bouwcampus Noord Nederland werkt. Benieuwd naar de activiteiten van de Bouwcampus en welke partijen hierbij samenwerken? Bekijk de video!

In de laatste editie van het magazine Ondernemend Noordoost Fryslân vertelt Ingrid van Huizen over het Innovatiecluster Bouw en de Bouwcampus Noord Nederland. Als kennismakelaar van de Bouw- en Installatietechniek verbindt zij ondernemers, onderwijs en overheid, met als doel ondernemers voorbereiden op de toekomstige ontwikkelingen.

De ROC'S en Vluchtelingenwerk slagen er met hun initiatieven niet altijd in om de Nederlandse taal bij migranten op voldoende niveau te brengen en statushouders naar kwalificaties en zelfstandigheid te leiden. Daarom is er met 'Werken zonder grenzen' een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarmee migranten binnen een overzichtelijk termijn naar opleiding of het juiste werk geleid worden.

De meeste bedrijven kennen de duurzame ontwikkelingsdoelen en zien deze ook als een strategische kans. Toch slagen nog veel bedrijven er niet in om de doelen in hun bedrijfsvoering te integreren. Ook blijkt het communiceren van de businesscase moeilijk.

Het College van B&W Schiermonnikoog heeft op 1 juli 2018 een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW).

Het gaat goed met de economie en daardoor ook met bedrijven. Het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland is vorig jaar verder gestegen. In de bouw nam het aantal snelle groeiers het meeste toe.

1 2 ... 7